Jag får ofta frågan vad jag gör om dagarna. Underförstått att det handlar om studier och anledningen att många frågar är för att det jag läser ligger väldigt nära idrotten.  Just nu läser jag en magisterkurs vid GIH. Jag har allså redan en kandidatexamen och den står det medicinsk vetenskap på. Det låter fint, men programmet jag läste heter i verkligheten idrottstränarprogrammet och den inriktning jag läste heter fysiologi och var inriktad mot forskning. Jag tror det lobbas för en namnändring till idrottsvetenskap eller nåt i den stilen. Förutom dessa 3,5 år högskoleutbildning har jag också lite i bagaget från första året av Bosöns idrottskonsulentutbildning och några strökurser på området.

Det jag håller på med nu är att jag som del i ett forskningsprojekt tittar på muskelglykogenets närvaro. Kort och gott. Vi är flera som jobbar med projektet och det egentliga huvudsyftet är att undersöka muskelglykogenets betydelse för anpassning till uthållighetsträning men också bla att titta på ROS-bildning som är så på modet. Men det är inte min boll. Jag sköter det mesta när dte gäller försöken och gör analyser på muskelglykogenmängder och presterar sedan förhoppningsvis en fin uppsats där jag diskuterar metododik och betydelsen av glykogen. Den här studien kommer vara del i minst två avhandligar förutom min magisteruppsats. Försökspersonerna i den här studien är alla vältränade cyklister vilket gör den verkligen högintressant för oss cyklister. Här kan ni läsa mer om gruppens område.

Nu vet ni…

Advertisements