Eftersom jag gick imål med hjälm på mig efter prologen i Borlänge och fick stanna kvar i målområdet så blev jag barhuvad i samband med tröjpåtagning. Redan då hade jag känslan av att den bilden som togs skulle förfölja mig under hela året. Sponsorkepsen hade suttit finare på huvudet än egenklippt hjälmfrisyr. Men sådant är livet. Det hade varit rätt lämpligt om den bilden som användes ofta på mig var mer representativ, med rätt tröja på mig till exempel, men vi cyklister befinner ju oss ofta i samma situation i det här fallet. Jag tycker vi struntar i att kommentera rubriken. Mitt namn är rätt i texten. Glödjande är också att mitt nya namn är det ingen (!!!!!!!) som har stavat fel på än.

Andra nyheter är att jag kört styrka idag och varit med och testat en radioreporter som gjorde en uppföljning på sitt maxtest. Ett par månader träning och diet gav -6 kg på kroppen, en högerförskjutning av laktatkurvan och ett testvärde som gick upp 9 enheter. Vissa har det lätt 🙂