Plats: Amfiteatern Stora Skuggan

Vad: 4*~8 min TT

Vilka: CRT, Galle?, Eriksson? och jag med hemlig gäst