Jag vet att ni som läser här ofta efterfrågar text som rör träning och prestation. Jag slängde därför in några bloggare i vänsterspaltens översta del som skriver analytiskt om träning och liknande. Ni som inte finns med skriver nog för lite eller så vet jag inte att ni skriver om ämnet i fråga. Har ni några tips på bra träningsorienterade bloggar så skriv en kommentar här. Recks blogg är tillagd nyss. Jag var helt säker på att jag redan hade den som länk – men tydligen inte.

Kriterier för bloggar: Vetenskapligt orienterade och skrivna av personer som kan faktagranska sin egen text. Inrikta sig på uthållighetsidrott eller kunna ha en direkt koppling till cykelsporten.