Maskinen är igång och väntar bara på min närvaro. Spännade det här. Vad tränar ni före lunch för att förtjäna den?