Ni har väl suttit som på nålar sedan igår och förväntatsfullt väntat på siffrorna. Men vad gör väl en sömnlös natt för den som väntar på någonting gott?

Så, laktattröskeln kan definieras på flera olika sätt, men i huvudsak handlar det om vid vilken belastning det råder homeostas i blodmjölksyra. Vi snackar alltså om den högsta möjliga tolererbara belastningen där mjölksyran inte eskalerar i koncentration och markerar med sin stegring utmattning.

Uttytt ovan är att det finns en viss stegring. Men egentligen är det för få prov för att dra en ordentlig slutsats. 1 mmol/l är också en väldigt liten höjning och ett ytterligare prov 10 minuter senare skulle mycket väl kunna ge en lägre koncentration. Vi vet helt enkelt inte. Det vi däremot ser är att 250 w är en klart uthärdlig belastning för min del. Skulle jag göra om samma test idag fast på 260 w så skulle nog kurvan sticka iväg mer, där imellan kan vi identifiera en tröskel.

I vår när jag har lite mer punch i påkarna kommer det bli roligt att jämföra graferna. Notera också låga blodsockernivåer och hur fint kurvorna följer varandra. Det skulle vara kul att köra med mask och kolla RER, fast då under en längre intervall.