Puls eller mer ofta hjärtfrekvens (hf) eller mer internationellt heart rate (hr) anges i slag/min eller beats/min (bpm). En pulsmätare är ett enkelt verktyg som verkligen fått ett genomslag på bred front. Sedan den blev poppis på 90-talet som en enkel och praktisk metod för träningsstyrning har det skrivits och pratats mycket om “pulsträning”. Fördelarna är uppenbara och den programvaran som nu används är enkel och överskådlig för de flesta och tjänar ofta sitt syfte. Snäpper man upp nivån lite så öppnar sig ett annat plan där ingenting längre är självklart.

För att exemplifiera så ser ni mina senaste “tröskelpass” genomförda under lite olika förutsättningar (precis som den dagliga träningen görs oftast). Än så länge efter sju genomförda pass så innebär inte en högre puls = större mängd arbete, som det rent logiskt borde. Vi har alltså en del felkällor med i matchen som vi måste ta hänsyn till om puls ska vara ett mått på intensitet. Det är där det här med rutin och erfarenhet kommer in i bilden 🙂