Vad vill ni bli när ni blir stora? Den fula grafen ovan visar lite ovetenskapliga värden och gissningar. Det finns lite konkret data från nu i december och nåt enstaka värde tydligt tidigare under året, men inte mer än så. Anledningen att jag nyss satte pb för 10 min max efter utdragen jobbpendling i -18 C var nog inte att jag vara så stark då, utan för att jag inte testat det tidigare.  Jag kanske träffade den blå linjen redan under årets säsong, jag vet inte? Den blå linjen ska gälla för April i varje fall.

Vägen till de nya värdena är desto mer spännande än värdena i sig. Nytt år = ny strategi/er. Den stora nöten är som vanligt att identifiera de områdena det går att förbättra sig – och sedan göra det. Dessa faktorer behöver inte alls synas i grafen ovan. Jag har några nya träningsinriktningar i uppstartsfas redan nu som jag hoppas ska ge resultat.