På den andra planade jag ut strax över 75 ml/kg-min. Minst 6,08 w/kg gick den för också så helt lätt var inte livet under intervallens slutskede. Jag börjar få lite hyfs på fyrorna nu tycker jag. Jag har ju kört, vad blir det nu… sju pass fyror med mätning och utvärdering av syreupptag. Om jag ska sätta fyra stycken över 6 w/kg verkar det som jag måste kunna plana ut på rätt exakt 74-75 ml/kg-min. En fördel i det läget är att jag numer tack vare en tacksamt rapp O2-kinetik också planar ut på strax över 1.00 i RER för de sista två fyrorna. Börjar det springa iväg där blir det segt i benen.

Advertisements