Varför man bör hålla koll på när och hur man testar fatmax och hur detta värde sedan påverkas och kan användas under träning i samband med olika nutritionsstrategier.

Från: här.