Idag när jag trögade mig runt på tunga växlar (som vanligt) tänkte jag på det som Filip skrev på sin blogg för inte så länge sedan.

Det här med effektivitet och cykling är ju spännande. Cykling som idrott bjuder ju fina standarliserade möjligheter att mäta just effektivitet eftersom vårt rörelsemönster är lika oavsett hastighet och kraft och för att kraft går att mäta. “Vetenskapen” har sedan länge slagit fast att en kadens på ca 50-60 rpm är den mest energieffektiva. Varför praktiseras då detta inte?

Dels har vi som cyklister yttre omständigheter att ta hänsyn till vilket innebär att vi måste göra kraftförändringar och dels kommer olika frekvenser på trampandet skapa olika förutsättningar att för att få ner kraften i pedalerna. I andra ord så blir vi trötta i ryggen av låg kadens, får svårare att göra korta snabba accelerationer och allmänt upplever detta som jobbigt. Ibland, eller rätt ofta snarare, får man höra att låg kadens är dåligt för knäna. Det är det ju givetvis inte utan hänsyn till effekt…

När man bläddrar i sina studier och läser sina stycken om effektivitet är det lätt att bli förvirrad. Effektivitet  definieras på en rad olika sätt, effektivitet varierar med kadens, frekvens och mätinstrument/cykel. Det är faktiskt så illa att effektiviteten kan vara den dubbla i en studie jämfört med en annan vilket gör jämförelser rätt knepiga. Det finns dock några utbenade “sanningar” som återkommer.

  • Effektivitet ökar med producerat mekaniskt arbete
  • Effektivitet minskar med ökad kadens från 70 rpm och uppåt
  • Många vältränade cyklister har bättre effektivitet än otränade
  • Effektivitet är en stark markör för vem som blir en bra och framgångsrik cyklist

Sedan skulle jag vilja lägga till att det känns som att det finns en koppling mellan att motstå trötthet och att klara av att cykla på låg kadens. Låg kadens ger ökad trötthet och kan man hantera det är man på väg att utmana det faktum att uthållighet definieras som förmågan att motstå just trötthet, vilket är precis det vi tränar för att göra – hela tiden. Varför tränar inte alla på att behärska låg kadens?