Vi kommer att bo faschionabelt i Villa Eira som är en del av den berömda gamla badanstalten vid sköna Vätterns strand.

“Bad betyder i allmänhet en kropps mer eller mindre
fullständiga försänkning eller neddoppning uti något
ämne – vare sig flytande, ångformigt, gasformigt
eller af fastare konsistens – hvarvid kroppen är
utsatt för en större eller mindre inverkan af detta
ämne, allt efter dess användningssätt, dess värmegrad
eller öfriga beskaffenhet.”…

“Under badet kan kroppen antingen i sin helhet vara
utsatt för vattnets påverkan (helbad, bas-sängbad,
karbad) eller endast delvis (half-bad, lokalbad,
sitt-, fot- och hand-bad, sitt-dusch, vaginaldusch,
ögondusch o. s. v.). Genom att med konst fördela
badvattnet i fint stoft, antingen genom särskilda
s. k. pulverisatörer eller genom att låta vattnet
med kraft falla från en betydande höjd och till
följd deraf stöta sönder sig, åstadkommes dunstbad,
eller bad i pulveriseradt vatten, bildande en
öfvergångs-form till de mera luftformiga baden,
fuktiga varmluftsbad, ang- och imbad, i hvilka vattnet
genom värme bringats i ångform och mer eller mindre
mättat luften i de för baden
särskildt inrättade lokalerna, badstugorna. “

Det finns uppenbart mycket att lära om bad. Undra hur många google-hänvisningar jag kommer få på sökningar på ordet “vaginaldusch” nu? Även vid träning är bad en viktig del vid tävlingsförberedelserna. Redan år 1892 visste man att speciellt utbildade tränare var vägen att gå:

“Träna 1. trän e ra (Eng. train, af Lat. tra’-here,
draga), egentl, uppfostra, utbilda, upp-öfva,
dressera, göra företrädesvis skicklig till något
slags ansträngning; göra
idrottsmän dugliga till deltagande i sporttäflingar
genom att hålla dem till metodiska andhemtnings-
och springöfningar, muskelmassage, bad samt en
noga afpassad mat-och dryckesordning. »Träningen»
(träneringen) af sportsmän ledes vanligen af särskildt utbildade
tränare.”