Det tar sådan tid… Men nu närmar det sig slutet i varje fall. Uppsatsen är skickad för slutlig kontroll och betygsättning. Nu är det är bara resterande halvfärdiga 15 hp som ska färdigställas innan det blir sommar.