Det är nu klart att Finnmarksturen tar på sig att arrangera LL-SM.

Det är bra att så sker men det är runt ut sagt pinsamt för förbundet att hantera frågan med så slappt intresse att det krävs att enstaka individer får ta saken i egna händer för att få till en lösning.