Under hösten så kommer min arbetssyssla bestå i att genomföra det mesta praktiska och all planering rörande en träningsstudie som vi kommer att genomföra under tiden fram till någon gång i december. Just nu är det en intensiv planeringsfas vi är inne i men i dagarna kommer inbjudning till deltagande att skicaks ut. Upplägget kommmer vara väldigt intressant och för er som har tid och intresse av att vara med så är nog det här en chans som sällan uppenbarar sig.  Faktiskt. Allmännna frågor går bra som kommentarer till bloggposten och är ni intresserade av att vara med finns kontaktinfo nedan.

 

Vill Du vara försöksperson på GIH?

Kan styrketräning förbättra effekten av uthållighetsträning?

Vi söker försökspersoner till ett forskningsprojekt där vi vill undersöka om man med styrketräning kan förbättra effekten av uthållighetsträning. Du bör vara mellan 18-40 år och träna uthållighetsträning regelbundet 2-5 ggr/v utan att vara på elitnivå. Ekonomisk ersättning utgår.

Du kommer att ingå i en av två grupper där den ena gruppen tränar uthållighet enbart och den andra gruppen tränar både styrka och uthållighet. Träningsperioden är 8 veckor. Före och efter träningsperioden kommer ett antal arbetsfysiologiska tester att utföras. I samband med dessa kommer vi att utföra blodprov och muskelprov. Före intag till studien kommer vi att genomföra rekryteringstest där vi intervjuar dig och genomför ett submaximalt test för att uppskatta din träningsstatus.

Studien kommer att genomföras på fysiologen (Åstrandslaboratoriet) vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (T-banestation Stadion) med start under hösten 2011.

Vår ambition är att sammansätta en försöksgrupp med motionstränande cyklister som har tränat uthållighetsträning regelbundet under en längre tid. Som försöksdeltagare kommer du förutom fin träning få genomföra ett avancerat testupplägg för att kartlägga din kapacitet och är du intresserad av idrott och träning är det här ett tillfälle som förmodligen inte kommer åter.

Är du intresserad att veta mer? Kontakta då mig och skicka med en kort presentation av dig själv med ålder, träningsbakgrund och var du bor. Tänk på att detta är en träningsstudie som går i Stockholm och att det ska vara rimligt för dig att kunna medverka på plats under studietidens gång. Den totala omfattningen kommer att vara ca 11 v från första till sista testtillfälle.

Mikael Flockhart Tel: 073-6419050

E-mail: mikael.flockhart@gih.se