Styrkeintervaller är för många ett poppis inslag i träningen och för många en riktig formhöjare. Styrka är ett väldfinierat begrepp och det handlar om kraft. Kraft över tid brukar betecknas i sammanhanget som “power”, vilket kanske är det sätt vår styrka får utlopp och som vi mäter på cyklarna i watt (effekt över tid, dvs J/s).

Effekten av styrketräning följer några enkla grundregler för hur den kommer utövaren till nytta. Styrkan bör vara grenspecifik och hastighetsspecifik. All styrketräning på cykeln är grenspecifik iomed att den dels är funktionell och innefattar hela kroppen och ingen isolerad muskel och dels att den faktisk genomförs med samma tramprörelse som allt annat cykelarbete på lägre intensitet. För att styrketräningen ska vara styrketräning kan den inte fortgå över för många repetitioner, för då blir den uthållighetsträning. Ändå beskrivs lågkadensträning över många intervaller som grenspecifik styrketräning. Förmodligen för att även uthållighetsarbete med nedskalat antal repetitioner (ökad kraft/repetition) ger en annan fiberrekrytering. Detta ger en uthållighetsanpassning av muskeln.

Om vi tittar på det mer sprintbetonade cykelarbetet som hamnar under styrkekategorin så är det korta intervaller som egentligen hamnar under snabbhetskategorin. Men iomed att vi på cykeln kan välja utväxling är det inte snabbheten som begränsar oss i de flesta situationer utan förmågan till en hög effektutveckling, dvs styrka över tid och vid upprepade repetitioner. En 10 s spurt från stillastående innebär ca 20-30 rep/ben beroende på motstånd. Klart begränsande vid en spurt är timing av muskelsamarbete och teknik. Vi står inte lika stadigt på cykeln som på ett golv med skivstång, trycker vi ner på ena pedalen måste vi hålla balansen och tima kraftöverföringen till andra benets överföring av kraften till den andra pedalen. Och så håller det på.

Av precis den anledningen så handlar specifik styrketräning på cykel om att kunna leverera så mycket kraft det går under en begränsad tid. Det handlar om teknik och en kraftstrategi för att leverera. Ni ser på bilden (ovan) hur ATP dyker, Pcr tar ansvaret för att återbilda ATP och mjölksyraproduktionen startar.

Kreatinfosfatet tar lite tid på sig att återbildas, och utan återbildning ingen kapacitet för maximal kraftinsats och således ingen styrketräning. Därför är 10/20-intervalller inte att klassa som styrketräning. Intensiteten blir/är för låg helt enkelt.