Plats: Lilla Skuggan

Upplägg: 4*7 min pisk och självspäk