Efterrsom man vill systematisera sin träning i oändlighet så är väl en intensitet/uthållighetskurva en självklarhet. Det här ovan är bara rådata från sammanställningen SRM-pr0grammet ger vilket sen är plottat i en graf. Det här är nog ett av de bättre sätten att titta till träningsframstegen då en förskjuten kurva syns så mycket bättre än enstaka mätvärden. Lägger man frekvent in testpass i sin träning och sedan plottar maxgrafer för varje kvartal eller så så blir det nog trevligt över tid att titta på.