Sådär då. I utbildningssyfte fick jag cykla lite testcykel. Jonas l var bäst på att veta mitt testvärde som helt enligt hans beräkningar hamnade nära 74 ml/kg/min då jag efter lite ordnande av data kan konsatera en utdragen platåfas på beskedliga 74,2 ml/kg/min. Wmax för testet hamnade på 6,7 w/kg. I form borde jag kunna ta mig över 7 W/kg tror jag. Jag var idag förutom en bit från bra form också otaktiskt tung. SRM-cykeln var riktigt fin att köra ett max på. Bra känsla i den.

20111110-194315.jpg