Watt i all ära, det är ju ändå energiåtgången för arbete och vilket substrat som används som är det intressanta.