Oscar ställer bland annat den frågan på sin blogg i ett diskussionsinlägg om framtiden för cx-diciplinen.

Först av allt kan det vara läge att utvärdera utgångsläget, dvs vad som floppade i årets cup och gjorde att en deltävling hade en (1) deltagare i prestigeklassen vid start. Naturligt kan tyckas att de uteblivna startande bör komma till tals i saken först. Att utfallet blivit som det blivit tyder ju på en strukturell miss när cupens form bestämdes. Här ställer jag mig frågande eftersom jag inte var med på det mötet med cyklister och cup-folk inför säsongen som jag fått för mig skulle bolla lite idéer om cupens utformning för 2011.

Om cupen ska bli bättre uppvaktad av cyklister nästkommande år är det nog skarpt läge för en målgruppsanalys och titta på vilka som tävlar, vilka som kan tävla på elitnivå och vad dessa personer faktiskt vill ha ut av en cup. Idrotten är kommersialiserad på elitnivå oavsett hur gärna vi vill klänga oss fast i föreningsidealet och det finns praktiska punkter som ibland eller ofta står överordnad viljan att deltaga. En produkt måste alltid ha en marknadsanalys att luta sig mot om den ska bli lyckad.

I länken ovan för Linus D fram ett bra förslag för poängberäkning som är värt att simulera.