Influence of road incline and body position on power-cadence relationship in endurance cycling.

Det är namnet på en ny studie som ligger ute nu. Jag hade några urklipp på grafer som jag tänkte lägga in här men det föll på att jag inte fattar det kortkommandot på mac-en. Hur som helst… Det är för mycket att skriva för att göra det begripligt så ni som kan får ladda ner. Slutsatsen kan jag bjuda på.

“The results of this study showed that the external power– cadence relationship at a performance level corresponding to the second ventilatory threshold was influenced by road incline and body position. … The maximal external power output and the corresponding optimal cadence were significantly lower during uphill cycling (7% slope) compared to cycling on level ground in the same body position.”

Och som ett brev på posten: Change of muscle activation patterns in uphill cycling of varying slope. Båda studierna håller i princip helt med det jag tjatat (omformulerat: försökt teoretisera) om genom åren. Det här var faktiskt ett av de teman jag sett som möjligt för mig att göra studier på då de är av typen välkänt fenomen men ej visat med vetenskaplig metod.

Ni får ursäkta ett intetsägande inlägg men faderskapsliga plikter kom i vägen.