Som lite tankar kring frågan/förslaget på inlägg nedan så kommer några tankar och åsikter inom ämnet.

Hur tänka träningsupplägg för glad motionär/elitmotionär?
Tröskelpass? Intervallpass? Baserat på vaddå? Maxpuls? Trösklar? Vad är skillnaden?

Motion som begrepp för ju tankarna onekligen till ett praktiserande av några timmars träning i veckan på inte en temporärt avlivande intensitet och me den fin variation mellan styrka, teknik och uthållighet. Välbefinnandeträning som aktiverar kroppen helt enkelt. Kliver man upp ett snäpp och börjar fokusera på tävlingsförmåga är det suddiga begreppet “elitmotionär” kanske nära till hands. Emellertid, i dagens mätklimat så har en ny grupp trätt fram. De som vill optimera sin träning för optimerandets skull, utan en direkt koppligt till tävlande utan ett mer okritiskt fokuserande på enskilda parametrar som uthållighet, diverse effekttal o.s.v. Drivkraften är alltså att träna för att uppnå en förbättring på ren fysiologisk nivå, inte nödvändigtvis på prestationsnivå (för då skulle teknikträning och tävlingsmedverkan stå mycket högre på agendan än den gör).

Hur man ska lägga upp denna träning har jag skrivit om tidigare. T.ex. här om träningsstyrning, om puls som ett mått på arbetsintensitet samt dygnsvariation,  samt lite om periodisering och vad en laktatröskel är för någonting. När det gäller pulsbaserad träning så har Mattsson och Larsén har skrivit en fin bok om pulsträning som tar upp det här med användbarhet och vad som spelar roll när man använder en pulsklocka. Vidare kommer jag utgå från att träningen för motinärer syftar till att förbättra någonting. Vill man bara trampa och vara glad går det bra det med, men då behövs inget träningsupplägg.

Nå väl, motionärer begår i regel några grundmisstag när det handlar om att maximera effekten av sin träning.

  1. Passen är för fokuserade på bekvämlighet och trivsel/kamratskap:  Detta är ju inget problem i sig men det går att vara kamratlig och träna precis som det går att vara kamratlig och bara cykla. Det handlar mest om att sätta en agenda för det hela.
  2. Struktur och periodisering: Eller avsaknad av detta borde jag kanske skriva?
  3. Kontinuitet: Det är här skillnaderna görs mellan förbättring eller att stå still i träningen
  4. Sist och minst – träningens innehåll

Frågeställningen inför det här inlägget är fokuserat på punkt 4, vilket i sig är det minsta problemet för en motionär. Gör man 1-3 rätt räcker det med att bara ta i på 4an för att spränga alla tidigare rekord. Men det är 4an som får uppmärksamhet – hela tiden. Huruvida träningen ska styras av laktattrösklar, med en pulsklocka eller med en effektmätare tycker jag spelar mindre roll om man inte lägger ner lite arbete på de andra punkterna. Visst kan det vara ett mål i sig att arbeta hemma på testcykel och försöka bli bättre, men hur många sitter inte och tränar utan att bli bättre, och om de blir bättre, fortsätter att träna på samma vis efteråt och stagnera i utvecklingen?

Alla pass som körs måste på något vis passa in i en större plan. Jag skrev tidigare några rader om detta. Hur man mäter sina pass handlar mest om att få feedback och att använda den. Om det är med en pulsklocka eller effektmätare är en metodfråga till största del. Har man ingenting att mäta med kan man träna hårt ändå, det handlar bara om att träna på ett vis som inte kräver mätning. När det gäller behov av olika typer av träning och hur denna ska periodiseras/prioriteras är en individuell frågeställning till viss del. Utgångsläget och mål spelar en helt avgörande roll här.

Så svaret på frågan blir att det är läge att tänka till själv, eller anlita någon tränare som tänker åt en själv. För “vad som ska tränas när” måste för bästa resultat vara en individanpassad lösning som på ett logiskt vis knyter samman möjligheter – träning – målsättning.