En fråga som alltid dyker upp rör det här med fystestande. Det finns väldigt mycket okunskap om när/hur/varför och många testar sig inte alls medan vissa testar sig utan att få behållning av testet. Därför behövs på ödmjukast vis en ickeheltäckande Flockhart guide på området. Först vill jag understryka att testning är en mycket viktig del i alla träningsprogram. Den vanliga händelsekedjan ser i bästa fall ut så här:

(Kravanalys – egenanalys – träningsprogram – analys/utvärdering) -> (justering av träningsprogram – fortsatt träning – återanalys) -> o.s.v tills idrottskarriären är över.

Att faktiskt mäta effekten av träningen är ju centralt för att ha en uppfattning om träningen varit bortkastad eller gett resultat.

En effektmätare är det helt klart bästa mätinstrumentet för att undersöka prestation, för det är prestation som ofta är intressant för att se om det gjorts framsteg i träningen. Här snackar vi maxeffekt, medeleffekt över olika tidsintervall, repetetiva övningar som intervaller på fast effekt. De här testerna kan man göra själv och varje pass i sig kan vara ett test. Även om man inte maxar varje pass så kan man se en systematisk förändring över tid om tex alla distanspass i juni har 10 W högre medeleffekt än i maj. Men det är få träningspass i sig som fokuserar på prestation, och egentligen endast en liten del av den årliga säsongsplaneringen gör detsamma. Det är i samband med ihopknytning av olika block, dvs vid en formtoppning som prestation är i huvudfokus. Annars är det de fysiologiska parametrarna som får uppmärksamhet för att förbättras och således borde testats av detta skäl. Här blir det också knepigare då prametrar som ekonomi, effektivitet, fettförbränning, VO2max, substratval och mjölksyrabildning inte låter sig mätas med bara en effektmätare. Det går indirekt att se förändringar på de här områdena genom att titta på effekt vs andra faktorer, men det är en riktig överkurs rent kunskapsmässigt och är fortfarande inte data som kan vägas och jämföras.

Många kör ett maxtest i ett labb för att kolla läget inför säsongen. VO2max i sig kan vara intressant eller ej, men kör man ett bra maxprotokoll kan man få ut effektivitet, laktattrösklar, fatmax och en del annat som rör prestation också. Alla de här värdena är högintressanta för en tränande individ men det kräver lite kunskap för att kunna hantera siffrorna och faktiskt göra någonting med dessa. Det här är ett standardmultitest som måste vara bra utfört för att det ska vara användbart. Med ett bra test kan man identifiera svagheter och styrkor. Vill man sedan spetsa till det hela och verkligen punktmarkera träningsutveckling på vissa områden så är det bara att använda fantasin och bygga ett test efter en egen modell.

Vill man testa sig hemma så finns det goda möjligheter till det. Resultatet blir alltid summan av ovanstående parametrar. Man vet inte vad som gör skillnad, om skillnader tar ut varandra eller om allting är bra. Det man får är ett resultat på prestationsförmågan som är slutgiltigen begränsande och faktiskt viktigast för just prestationsförmågan. Så några tips på test kommer här. Vad som ska testas måste härledas till vad som avses spegla en förbättring på det område som är intresant:

  • Ramptest till utmattning – starta runt FTP och sedan höj kontrollerat belastningen x W för x min (beroende på hur långt test man vill ha)
  • Maximal effektutveckling på olika tidsintervall (etc. 5, 10, 15, 20, 30, 60 min)
  • Tid till utmattning på fast effekt (lämpligt att köra över FTP-belastning)
  • Upprepade ansträngningar – max antal intervaller på fast effekt
Advertisements